Over ons

De Hinkelsprong bestaat uit een gedreven team van logopedisten en kinesisten. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen van 0 tot 16 jaar. Je vindt onze praktijk in het centrum van Boechout (Appelkantstraat 41).

Logopedie

Rekenen

Bij rekenen denken we vaak aan sommen oplossen, maar ook inzicht in maten en gewichten, vraagstukken en geld zijn vaardigheden die we in het dagelijkse leven ook moeten gebruiken. Wanneer dit moeilijk loopt, spreken we van dyscalculie.

Schrijven

De vaardigheid om woorden correct te spellen, is in de Nederlandse taal niet altijd evident. Denk maar aan de vele spellingsregels, maar ook de vele uitzonderingen. Kinderen met dysorthografie hebben hier moeilijkheden mee.

Lezen

Het spreekt voor zich dat vlot en foutloos lezen een vaardigheid is die we ons hele leven nodig hebben. Bij kinderen met dyslexie verloopt het leren lezen veel moeilijker.

Articulatie,

Bij kinderen verstaan we onder articulatie vooral het verstaanbaar praten, maar ook het correct vormen van alle spraakklanken.

Communicatie

Onder communicatie verstaan we bv. wensen uitdrukken en met iemand anders in interactie gaan. Voor sommige kinderen kan dit moeilijk zijn, denk maar aan ASS (autisme), spierziekten of doofheid.

Taal en communicatie

Onszelf duidelijk maken op een verbale en schriftelijke manier is belangrijk om tot een goede communicatie te komen. Ook het begrijpen van opdrachten speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Voor kinderen die meertalig zijn of voor kinderen met STOS (Spraak- en Taalontwikkelingsstoornis) is dit niet vanzelfsprekend.

Kinesitherapie

Ontwikkelingsstimulatie

Elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier. Vertraagde ontwikkeling kan veroorzaakt worden door verschillende redenen. Wanneer vertraagde ontwikkeling wordt opgemerkt, is het belangrijk om in een vroege levensfase de ontwikkeling te stimuleren. Babys/peuters die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a. (ex-)prematuren, voorkeurshouding (asymetrie), poepschuivers, vertraagde ontwikkeling van motorische mijlpalen

Psychomotoriek

Bij psychomotore therapie wordt ingezet op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel, de samenwerking tussen psyche (geest) en de motoriek. Motoriek kan verstandelijke of emotionele aspecten beinvloeden. Kleuters en kinderen van de lagere school komen hiervoor in aanmerking wanneer er problemen zijn met o.a. grof motorische ontwikkeling, fijn motorische ontwikkeling, schrijf en tekenmotoriek, ruimtelijk-visuele vaardigheden en lateralisatie.

Neuromotorische en orthopedische revalidatie

De behandeling richt zich op het optimaliseren van de functionele mogelijkheden van het kind. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen zijn kinderen met neurologische problematieken zoals cerebrale parese en epilepsiesyndroom, problemen met het gangpatroon, legg-calvé-perthes, spierziekten (vb. Duchenne)

Ademhalingstherapie

Bij kinderen met belaste longen gaan we o.a. door middel van autogene drainage de longen vrijmaken en de ademhaling vergemakkelijken

Typ-10

Typ10 is een ongelooflijk leuke methode om kinderen blind te leren typen. Kinderen leren typen in een handomdraai via leuke verhalen. Blind leren typen via deze methode kan vanaf 9 jaar.

Werkhouding

Kinderen met aandachts- en concentratieproblemen hebben vaak ook problemen op schools vlak. De kinesist kan helpen met werkhouding.

Team

Shana Kerremans

Logopedist

Lise Wolters

Logopedist

Jolien Naenen

Logopedist

Lotte Vanautryve

Kinesist

Klik op de foto om de opleidingen weer te geven.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of mijn kind logopedie of kinesitherapie nodig heeft?

Vaak geeft de school hierrond een advies. Wanneer er twijfels zijn, kan er bij ons een test afgenomen worden die het niveau in kaart brengt. Nadien kan beslist worden om eventueel therapie op te starten.

Hoe starten we met therapie?

Eerst en vooral moet u zich aanmelden. Dit doet u door bij 'contact' het contactformulier in te vullen, waarbij u een beschrijving geeft van het probleem. Aanmelden kan ook door een mail te sturen naar info@dehinkelsprong.be, wij nemen dan verder contact met u op. Dan wordt een testafname gepland. Hierbij wordt het niveau van uw kind in kaart gebracht. Er wordt besproken welke doktersvoorschriften u verder nodig hebt en wat de afspraken van onze praktijk zijn. Wij dienen een aanvraag tot terugbetaling in bij de mutualiteit. Nadien kan de therapie van start gaan.

Hoe gebeuren de betalingen?

Betalingen gebeuren maandelijks. Uw therapeut bespreekt met u op welke manier de betaling gebeurt (overschrijving, domiciliëring, PayConic/bankapp). Na betaling krijgt u het getuigschrift voor de mutualiteit, waarmee u de terugbetaling kan aanvragen. Testafnames worden op het moment zelf afgerekend. Bij voorkeur wordt er electronisch afgerekend.

Worden de therapieën terugbetaald?

Meestal wel. Het terugbetaalde bedrag en het aantal sessies hangt af van de stoornis, de mutualiteit en de erkenning door het RIZIV. Meer informatie vindt u hieronder bij de tarieven. De testafname logopedie wordt enkel terugbetaald indien u hiervoor een apart voorschrift hebt.

Wat moeten we de eerste keer meebrengen?

Drie klevertjes van de mutualiteit en de ingevulde vragenlijst die wij u na aanmelding via mail bezorgen. Deze vragenlijst mag u ook vooraf ingevuld terugmailen. Bij de start van de therapie vragen wij om, indien van toepassing, zelf een kaft mee te brengen waarin we onze oefenblaadjes kunnen bewaren. Deze kaft dient iedere week meegenomen te worden.

Waar en wanneer vindt de therapie plaats?

De therapie vindt meestal één of meerdere keren per week plaats, afhankelijk van de stoornis. Er wordt een vast moment voorzien op de praktijk. Tijdens de schoolvakanties kan dit moment afwijken. Therapie kan in samenspraak plaatsvinden op school, wanneer hier een goede reden voor is. Een goede opvolging tijdens de schoolvakanties is dan zeker nodig op de praktijk.

Tarieven en terugbetaling logopedie

  Tarieven Terugbetaling
Bilan per 30 min. €50,00 €26,44
Therapie 30 min. €38,00 €22,98
Therapie 60 min (vanaf 10 jaar) €76,00 €46,20

Tarieven vanaf 01/04/2024. Al onze logopedisten zijn niet geconventioneerd. Voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming hanteren wij wettelijke tarieven waardoor het remgeld voor therapie vastgelegd blijft op 2 euro per half uur. Bovenstaande terugbetalingstarieven zijn voor stoornissen die in aanmerking komen voor terugbetaling bij het RIZIV. Terugbetaling vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van uw mutualiteit. Dit kan u navragen bij uw therapeut, of terugvinden op de website van uw mutualiteit.

Tarieven en terugbetaling kinesitherapie

    Tarieven Terugbetaling
Courante pathologie (18 beurten/jaar) 1ste behandeling (30 min.) €50,00 €23,07
2de t.e.m. 9de behandeling (30 min.) €38,00 €17,82
Vanaf 10de behandeling €38,00 €18,38
Chronische (Fb) pathologie (60 beurten/jaar) Behandeling 30 min. €38,00 €19,59
Behandeling 60 min. €76,00 €40,97
Jaarlijkse dossierkost €50,00 €24,00
Verplaatsingskost (school-/huisbezoek) €4,00 €2,25
Onderzoek + Verslag €200,00 Na te vragen bij therapeut
TypTien (10 typlessen, niet op voorschrift) €225,00 /

Tarieven vanaf 01/04/2024. Al onze kinesisten zijn niet geconventioneerd. Voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming hanteren wij wettelijke tarieven van het Riziv waardoor het remgeld voor therapie vastgelegd blijft. U kan hierover meer info vragen bij uw therapeut.

Contact

Adres

Appelkantstraat 41 B4 (eerste verdieping) 2530 Boechout

E-mail

info@dehinkelsprong.be

Facebook

@dehinkelsprong

Voor aanmeldingen gelieve onderstaand contactformulier in te vullen of een mail te sturen met zoveel mogelijk gegevens.

Loading
Uw bericht werd verzonden. Bedankt! Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.