Over ons

De Hinkelsprong bestaat uit een gedreven team van logopedisten en kinesisten. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen van 0 tot 16 jaar, alsook in de behandeling van volwassenen met neurogene stoornissen. Bij 'team' vind je terug welke therapeuten met welke doelgroep werken. Je vindt onze praktijk in het centrum van Boechout (Appelkantstraat 41). Behandelingen voor volwassenen kunnen ook gebeuren via huisbezoeken. De huisbezoeken vinden plaats in de regio Boechout, Berchem, Borsbeek, Edegem, Hoboken, Hove, Lier, Mortsel, (groot)Ranst, Wilrijk en Wommelgem.

Logopedie

Rekenen

Bij rekenen denken we vaak aan sommen oplossen, maar ook inzicht in maten en gewichten, vraagstukken en geld zijn vaardigheden die we in het dagelijkse leven ook moeten gebruiken. Wanneer dit moeilijk loopt, spreken we van dyscalculie.

Schrijven

De vaardigheid om woorden correct te spellen, is in de Nederlandse taal niet altijd evident. Denk maar aan de vele spellingsregels, maar ook de vele uitzonderingen. Kinderen met dysorthografie hebben hier moeilijkheden mee.

Lezen

Het spreekt voor zich dat vlot en foutloos lezen een vaardigheid is die we ons hele leven nodig hebben. Bij kinderen met dyslexie verloopt het leren lezen veel moeilijker.

Articulatie, myofunctie en slikken

Bij kinderen verstaan we onder articulatie vooral het verstaanbaar praten, maar ook het correct vormen van alle spraakklanken. Myofunctie zijn de orale gewoonten. Wanneer deze afwijkend zijn (bv. duimzuigen, foutief slikken, enz.) kan dit een negatieve invloed hebben op de articulatie en de groei van de tanden en de kaak. Bij volwassenen spreken we van dysfagie bij een stoornis in het slikproces. Wanneer het slikken moeizaam verloopt kunnen er bijkomende problemen optreden zoals uitdroging of ondervoeding. Een slikprobleem kan plots optreden bij een hersenletsel (bv. door trauma, beroerte, hoofd-halstumoren,…) en langzaam verbeteren. Het kan ook zijn dat dit een blijvende stoornis wordt en kan verergeren. Dit hangt vaak af van de oorzaak (vb. bij neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson, MS, ALS,…). Je kan hierbij klachten ervaren zoals voedsel dat in de mond achter blijft, voedsel dat in de keel blijft zitten en hoesten voor/tijdens/na het slikken.

Taal en communicatie

Onszelf duidelijk maken op een verbale en schriftelijke manier is belangrijk om tot een goede communicatie te komen. Ook het begrijpen van opdrachten speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Voor kinderen die meertalig zijn of voor kinderen met STOS (Spraak- en Taalontwikkelingsstoornis) is dit niet vanzelfsprekend. Onder communicatie verstaan we bv. wensen uitdrukken en met iemand anders in interactie gaan. Voor sommige kinderen kan dit moeilijk zijn, denk maar aan ASS (autisme), spierziekten of doofheid.

Neurogene spraak- en taalstoornissen

Afasie: verworven taalstoornis als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (vb. door trauma, beroerte,…). Personen kunnen hierbij problemen vertonen met het begrijpen en produceren van taal. Ook lezen en schrijven kunnen mogelijk aangetast zijn. Dysartrie: verworven spraakstoornis die voorkomt bij patiënten met een hersenletsel of een neurodegeneratieve aandoening (vb. ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS,…). Er is hier sprake van een probleem met de spierspanning. Mogelijk treden er ook problemen op met stem en intonatie. Verbale apraxie: spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel waarbij het programmeren van de spraak verstoord is. De spieren werken goed, maar het aansturen van de spieren is verstoord (namelijk de coördinatie van de verschillende spreekspieren). Deze patiënten spreken klanken en woorden vaak foutief uit. Het meest opvallende kenmerk is dat iemand met spraakapraxie steeds zoekende mondbewegingen maakt.

Kinesitherapie

Ontwikkelingsstimulatie

Elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier. Vertraagde ontwikkeling kan veroorzaakt worden door verschillende redenen. Wanneer vertraagde ontwikkeling wordt opgemerkt, is het belangrijk om in een vroege levensfase de ontwikkeling te stimuleren. Babys/peuters die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a. (ex-)prematuren, voorkeurshouding (asymetrie), poepschuivers, vertraagde ontwikkeling van motorische mijlpalen

Psychomotoriek

Bij psychomotore therapie wordt ingezet op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel, de samenwerking tussen psyche (geest) en de motoriek. Motoriek kan verstandelijke of emotionele aspecten beinvloeden. Kleuters en kinderen van de lagere school komen hiervoor in aanmerking wanneer er problemen zijn met o.a. grof motorische ontwikkeling, fijn motorische ontwikkeling, schrijf en tekenmotoriek, ruimtelijk-visuele vaardigheden en lateralisatie.

Neuromotorische en orthopedische revalidatie

De behandeling richt zich op het optimaliseren van de functionele mogelijkheden van het kind. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen zijn kinderen met neurologische problematieken zoals cerebrale parese en epilepsiesyndroom, problemen met het gangpatroon, legg-calvé-perthes, spierziekten (vb. Duchenne)

Ademhalingstherapie

Bij kinderen met belaste longen gaan we o.a. door middel van autogene drainage de longen vrijmaken en de ademhaling vergemakkelijken

Typ-10

Typ10 is een ongelooflijk leuke methode om kinderen blind te leren typen. Kinderen leren typen in een handomdraai via leuke verhalen. Blind leren typen via deze methode kan vanaf 9 jaar.

Werkhouding

Kinderen met aandachts- en concentratieproblemen hebben vaak ook problemen op schools vlak. De kinesist kan helpen met werkhouding.

Foto's

Een blik achter de schermen...

De wachtkamer

Logopedist Florine met Meneertje Uil

Web

Logopedist Shana met Fred

Logopedisten Shana en Florine

De kinesist gebruikt stapstenen om het evenwicht en de coördinatie te oefenen

Lokaal Florine

Lokaal Shana

Veiligheid voor alles: plexischerm

Logopedist Florine

Ook wij maken graag gebruik van ons hinkelpad

Lokaal Shana

Team

Shana Kerremans

Logopedist: kinderen

Florine Vingerhoets

Logopedist: kinderen

Lise Wolters

Logopedist: kinderen

Stephanie Lemmens

Logopedist: volwassenen

Lotte Vanautryve

Kinesist: kinderen

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of mijn kind logopedie of kinesitherapie nodig heeft?

Vaak geeft de school hierrond een advies. Wanneer er twijfels zijn, kan er bij ons een test afgenomen worden die het niveau in kaart brengt. Nadien kan beslist worden om eventueel therapie op te starten.

Hoe starten we met therapie?

Eerst en vooral moet u zich aanmelden. Dit doet u door bij 'contact' het contactformulier in te vullen, waarbij u een beschrijving geeft van het probleem. Aanmelden kan ook door een mail te sturen naar info@dehinkelsprong.be, wij nemen dan verder contact met u op. Dan wordt een testafname gepland. Hierbij wordt het niveau van uw kind in kaart gebracht. Er wordt besproken welke doktersvoorschriften u verder nodig hebt en wat de afspraken van onze praktijk zijn. Wij dienen een aanvraag tot terugbetaling in bij de mutualiteit. Nadien kan de therapie van start gaan.

Hoe gebeuren de betalingen?

Betalingen gebeuren maandelijks. Uw therapeut bespreekt met u op welke manier de betaling gebeurt (overschrijving, domiciliëring, PayConic/bankapp). Na betaling krijgt u het getuigschrift voor de mutualiteit, waarmee u de terugbetaling kan aanvragen. Testafnames worden op het moment zelf afgerekend. Bij voorkeur wordt er electronisch afgerekend.

Worden de therapieën terugbetaald?

Meestal wel. Het terugbetaalde bedrag en het aantal sessies hangt af van de stoornis, de mutualiteit en de erkenning door het RIZIV. Meer informatie vindt u hieronder bij de tarieven. De testafname logopedie wordt enkel terugbetaald indien u hiervoor een apart voorschrift hebt.

Wat moeten we de eerste keer meebrengen?

Drie klevertjes van de mutualiteit en de ingevulde vragenlijst die wij u na aanmelding via mail bezorgen. Deze vragenlijst mag u ook vooraf ingevuld terugmailen. Bij de start van de therapie vragen wij om, indien van toepassing, zelf een kaft mee te brengen waarin we onze oefenblaadjes kunnen bewaren. Deze kaft dient iedere week meegenomen te worden.

Waar en wanneer vindt de therapie plaats?

De therapie vindt meestal één of meerdere keren per week plaats, afhankelijk van de stoornis. Er wordt een vast moment voorzien op de praktijk. Tijdens de schoolvakanties kan dit moment afwijken. Therapie kan in samenspraak plaatsvinden op school, wanneer hier een goede reden voor is. Een goede opvolging tijdens de schoolvakanties is dan zeker nodig op de praktijk.

Tarieven en terugbetaling logopedie

  Tarieven Terugbetaling
Bilan per 30 min. €40,00 €29,00
Therapie 30 min. €35,00 €25,36
Therapie 60 min (vanaf 10 jaar) €70,00 €50,98

Tarieven vanaf 1/01/2023. Al onze logopedisten zijn niet geconventioneerd. Voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming hanteren wij wettelijke tarieven waardoor het remgeld voor therapie vastgelegd blijft op 2 euro per half uur. Bovenstaande terugbetalingstarieven zijn voor stoornissen die in aanmerking komen voor terugbetaling bij het RIZIV. Terugbetaling vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van uw mutualiteit. Dit kan u navragen bij uw therapeut, of terugvinden op de website van uw mutualiteit.

Tarieven en terugbetaling kinesitherapie

    Tarieven Terugbetaling
Courante pathologie (18 beurten/jaar) 1ste behandeling (30 min.) €45,00 €22,02
2de t.e.m. 9de behandeling (30 min.) €33,00 €16,77
Vanaf 10de behandeling €33,00 €14,52
Chronische (Fb) pathologie (60 beurten/jaar) 1ste t.e.m. 60ste behandeling €33,00 €16,88
Jaarlijkse dossierkost €50,00 €22,99
Onderzoek + Verslag €200,00 Na te vragen bij therapeut
TypTien (10 typlessen, niet op voorschrift) €225,00 /
Tarieven vanaf 1/10/2023. Al onze kinesisten zijn niet geconventioneerd. Voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming hanteren wij wettelijke tarieven van het Riziv waardoor het remgeld voor therapie vastgelegd blijft. U kan hierover meer info vragen bij uw therapeut.

Contact

Adres

Appelkantstraat 41 B4 (eerste verdieping) 2530 Boechout

E-mail

info@dehinkelsprong.be

Facebook

@dehinkelsprong

Loading
Uw bericht werd verzonden. Bedankt! Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.